dzentric.com@gmail.com โทรศัพท์ : 0-5341-2616-9 ต่อ 123 มือถือ : 08-3571-1063

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด (Dzentric) เป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายและให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย รวมถึงการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไอที โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง โดยกระบวนการในการสร้างระบบครบวงจรตั้งแต่

  • การออกแบบระบบฐานข้อมูล
  • พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
  • ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพสำคัญและระบบรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิตอลในด้านการแพทย์
  • Website & Mobile Applications

บริษัทยังได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)

บริการ

ออกแบบ ให้บริการ และให้คำปรึกษาด้าน Application ทั้ง Web Based Client-Server และ Networking ระบบ HIS RIS & PACS ของโรงพยาบาลและคลินิก

การติดตามดูและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม้มีระยะทางไกล

SOFTWARE SOLUTION

ให้บริการทางด้านการพัฒนาซอฟ์ตแวร์สำหรับองค์กรและโปรแกรมสำเร็จรูป

WEBSITE APPLICATION

ให้บริการทางด้านการออกแบบและการพัฒนา Website & Mobile Applications

ลูกค้า

เว็บไซต์

Dzentric เป็นบริษัทรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งแบบเว็บสำเร็จรูป และเว็บที่ทำการพัฒนาขึ้นมาากทีมงานของเราเอง มีการให้บริการหลังการส่งมอบเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้า (ตามระยะเวลาที่กำหนด) มีบริการรับจัดทำโปรโมทเว็บ (SEO) สำหรับท่านที่ต้องการให้เว็บไซต์ติดอันดับในหน้า Google

โปรแกรม

โปรแกรมสำเร็จรูป

ติดต่อทดลองใช้โปรแกรม

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด ( Dzentric )
1/1-8 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

อีเมล

dzentric.com@gmail.com